Elitebook

Sắp xếp theo:

HP Elitebook 2570p

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

12.5'' HD 1368x768

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,200,000₫

HP Elitebook 2570P

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

12.5'' HD 1368x768

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,000,000₫

HP EliteBook 2760p Convertible

Core i5 - 2520M/4G/250Gb

12.1'' HD 1280x800

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫

HP EliteBook 2760p Convertible

Core i7 - 2620M/4G/250Gb

12.1'' HD 1280x800

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,600,000₫

HP EliteBook 820 G1

Core i5 - 4200/4G/250Gb

12.1" HD 1368x768

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,000,000₫

HP EliteBook 840 G1

Core i5 - 4200U/4G/320Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,800,000₫

13%
HP EliteBook 840 G1 - ATI

HP EliteBook 840 G1 - ATI

Core i5 - 4200U/4G/320 Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,200,000₫

7,100,000₫

HP EliteBook 840 G2

Core i5 - 5200U/4G/320Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,300,000₫

HP EliteBook 840 G3

Core i5 - 6200U/8G/ssd 256Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,800,000₫

HP EliteBook 840G1

Core i7 - 4600U/4G/320Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,900,000₫

HP EliteBook 8440p

Core i7 - M620/4G/250G

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫

HP EliteBook 8440p

Core i5 - 520M/4G/250G

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,600,000₫